در این ویدیو نحوه گزارش گیری از برنامه veeam one قسمت دوم را به شما نشان خواهیم داد. (ویدیوی چهارم)


http://irsanetwork.ir/learn-monitoring/1veeam-one

(این سری آموزشها ادامه دارد)موضوعات مشابه: