سلام
پس از سری آموزش هایی که برای Hyper-V در ویکی های قبلی قرار دادم ، فکر می کنم زمان ان رسید که کمی وارد بحث عملی شویم و چند مثال از دنیا واقعی را مطرح و سپس به حل آن بپردازیم .
سری آموزش های Hyper-V Server 2012
کد HTML:
http://forum.persiannetworks.com/f113/t59827.html
در فروم مایکروسافت خیلی از سوالات Hyper-V مربوط به عملیات مهاجرت از Hyper-V 2.0 به Hyper-V 3.0 می باشد. ما نیز در اینجا قصد داریم همین سناریو را پیاده سازی کنیم. در واقع در این سناریو ما هم حجم کاریمان یا Workload بر روی بستر مجازی است و بدلیل قابلیت های جدید Hyper-V 3.0 میخواهیم به این نسخه مهاجرت کنیم با کمترین زمان قطع دسترسی .
موضوعات مشابه: