سلام
اگر در یک چت روم دو برنامه ی نظیر به نظیر داشته باشیم . و اگر بخواهیم یک اتصال سوکت برقرار بشه بین این دو و هر دو در این اتصال بنویسن و بخونن بدون اینکه هیچ محدودیتی در این برنامه ها از جمله آغاز عمل چت ، آیا این امکان وجود دارد ؟موضوعات مشابه: