سلام به همگی
برای ایجاد شبکه mpls به صورت زیر چه تجهیزاتی نیازه ؟

1شبکه دارای 6 بستر mlps در 6 ایستگاه (به طور مجزا ) که به صورت توپولوژی mesh به هم وصل هستنموضوعات مشابه: