با سلام
آیا در communication 2007 r2 می توان از تعداد ارتباط برقرار شده در ماه گزارش گرفت؟موضوعات مشابه: