سلام
من نمی تونم outlook anywhere با CA Server داخلی راه اندازی کنمموضوعات مشابه: