خسته نباشید
در exchange 2013 مباحث troubleshooting , tracing به چه شکلی انجام میشه البته بیشتر منظورم برای ایمل های خارج سازمانیه
آیا برنامه جانبی میتونیم نصب کنیم؟ خودش برای لاگ خونی راهکاری داده؟
ممنون



موضوعات مشابه: