سلام
من قبلاً TMG داشتم و چون اصلاً Stable نبود به کریو روی آوردم و خیلی ازش راضی ام.
فقط نمیتونم Outlook Anywhere روش راه بندازم که یوزرا از خونه هم با Outlook وصل شن به میل سرور.
ممکنه راهنمایی کنید؟
با تشکرموضوعات مشابه: