یک میل سرور دارم که zimbra نصب شده بر روی آن، این میل سرور اوایل هیچ مشکلی نداشت اما جدیدا با ارسال ایمیل برای جیمیل و یاهو دچار مشکل شده است. و میل ها را گاهی ارسال نمینماید .آیا راه حلی برای درست شدن این مشکل وجود دارد؟موضوعات مشابه: