ایا راه اندازی میل سرور با یک ای پی ولید امکان پذیر هست بروی سرویس adsl??موضوعات مشابه: