سلام
هنگام کار با OWA در مرورگر Firefox کلیدهای Right to Left و Left to Right غیر فعال هستند و بنابراین اگر وسط جمله کلمه ای غیر انگلیسی باشد محل قرارگیری کلمات به هم میریزد و جمله مبهم میگردد.
در IE مشکلی نیست.
آیا برای Firefox و Chrome این مساله قابل حل است ؟

7382.greyed.bmp-550x0.jpgموضوعات مشابه: