مانیتورینگ سرویس ایمیل

بروز مشکل در عملکرد سرویس ایمیل، بخش قابل توجهی از فعالیت ها و نیز کسب و کار سازمان را با اختلال مواجه می سازد، لذا مانیتورینگ همیشگی این سرویس حیاتی از اهمیت بالایی برخوردار است.
SMTP Monitor: با استفاده از این مانیتور می توان صحت عملکرد سرویس ارسال ایمیل را نظارت کرد، در این مانیتور شما یک آدرس ایمیل و رمز عبور مربوطه را ارائه می دهید و در هر بار اجرا ، با اطلاعات ارائه شده به سرور ایمیل لاگین کرده و کد های پاسخ آن را مورد بررسی قرار می دهد.

POP3 Monitor: عملکرد این مانیتور نیز مانند مانیتور SMTP است با این تفاوت که در اینجا صحت عملکرد سرویس دریافت ایمیل مورد بررسی قرار می گیرد.
امکان نظارت بر سرعت عملکرد ایمیل سرور

در برخی از موارد سرعت پاسخ گویی سرویس ایمیل کاهش پیدا می کند، به طوری که کاربران در ارسال و دریافت ایمیل با خطای Time Out روبرو می شوند، این مشکل معمولا به دلیل بروز کندی در لینک های ارتباطی و یا افزایش غیر معمول بار کاری بر روی سرور ایمیل بروز می دهد، شما می توانید پارامتر های مربوط به کارایی و سرعت عملکرد سرویس ایمیل را نیز تحت نظارت قرار دهید از جمله Connection Time Out و نیز Response Time Out تا در صورت ردیابی کاهش سرعت نسبت به رفع مشکل اقدام کنید.
منبع:مانیتورینگ سرویس ها و برنامه های کاربردی
موضوعات مشابه: