سلام
فرض کنید بنده دو اکانت دارم که یکی روی دیگری هم Send As و هم Manage Full Permission دارد و بنابراین میتوانم از سمت هر دو ارسال داشته باشم و نیز Inbox هر دو را ببینم.
روی Outlook و OWA که مشکلی نیست اما در خصوص ActiveSync چطور ؟

فرض کنید روی گوشی Android خود میخواهم هر دو را در همان اکانت اصلی ببینم
یا حداقل بتوانم همانجا با انتخاب From برابر اکانت دیگر، ای میل ارسال نمایم

آیا هیچ یک از این دو امکان در روش ارتباطی و پروتکل ActiveSync وجود ندارد ؟موضوعات مشابه: