سلام
میخواستم یوزر 1 به تمام اطلاعات اکسچنج 2 دسترسی داشته باشد
و یوزر 2 به تمام اطلاعات اکسچنج 1 دسترسی داشته باشد
منظورم از اطلاعات Contact است

و اینکه تمام یوز های بین هر 2 اکسچنج بتوانند به هم ایمیل ارسال کنند

ضمنا ورژن هر دو اکسچنج 2007 و یا 2010 استموضوعات مشابه: