با سلام
لطفا در مورد راه اندازی سرویس Exchange Information Store با توجه به خطا های زیر راهنمایی کنید
موضوعات مشابه: