سلام
من تازگی دنبال این هستم که آیا می شود پروسه هایی رو که در CRM داریم رو با Exchange Serve انجام داد یا نه؟؟
یا کلا میشه ارتباطی بین این دو برقرار کرد یا نه؟موضوعات مشابه: