سلام

کسی می دونه چطور میشه در Mdaemon 10 روی ارسال اییمل از نظر تعداد و حجم محدویت ایجاد کرد.
پیشاپیش متشکرمموضوعات مشابه: