یا سلام
آیا نسخه exchange 2010 final ارائه شده اگر خیر کی میاد بیرون
با تشکرموضوعات مشابه: