View RSS Feed

طاهره آریایی

بيست و هفتم : دومین مبحث : تشریح مهمترین قالبهای شیرپوینت Meeting Work Space

امتیاز
توسط - 2012-01-24 - 02:39 PM (بازدید: 3419)
  
گروه سایت های Meeting Work Space

بعد از آپلود Video اول از مبحث Sps 2010 به آپلود ویدیو دوم رسیدیم که به دلیل

حجیم بودن وسرعت کم اینترنتم ترجیحا به تشریح این مبحث که کاربردی و مهم میباشد میبردازم .

یکی از بیشترین ومهمترین اتفاقاتی که در یک سازمان می افتد جلسات ومدیریت

جلسات میباشد که مطرح شدن جلسه پیگیری موضوعات اتفاق افتاده وتصمیمات

اتخاذ شده است که گزینه که درشیرپوینت به ما کمک میکند Meeting Work Space

میباشد.برای ساختن هر سایت داخل شیرپوینت با توجه به نیازتان شما ساختار

سایت را انتخاب میکنید منظور ازساختار انتخاب نوع Template یا همان قالب سایت

میباشد مثلا شما برای Collaboration یعنی همکاری از قالب Team Sites و Blogs و

Group Work Site که کارهای تیمی راانجام میدهند استفاده میکنید ویا برای Search

از قالب Enterprise سرچ را انتخاب میکنید ولی برای جلسات ازTemplate Meeting

استفاده میکنید
تفاوتی که این سایت با همه سایتهای دیگر دارد نمیتوانیم زیر سایت

برای این سایت ایجاد کنیم وشما برای مدیریت هر جلسه باید سایت بسازیدواگر

بخواهید جلسات ماهناهه وهفتگی رامدیریت کنید از قالبهای متفاوتی که درخور این

Meeting Work Space میباشد قالب Recurring Meeting WorkSpace راانتخاب

میکنیم توجه کنید که Meeting Work Space شیرپوینت شامل 5 قالب میباشد که

Recurring Meeting WorkSpace یکی از 5 قالب میباشد که به تشریح 5 قالب

میپردازم واینکه باتوجه به نیازسازمانی شما قالب موردنظر را انتخاب میکنید
Templates Meeting Work Space Sps 2010

  • Basic Meeting Workspace
  • Blank Meeting Workspace
  • Decision Meeting Workspace
  • Social Meeting Workspace
  • Multipage Meeting Workspace
  • Recurring Meeting WorkSpace

Basic Meeting Workspaceقالب


این قالب دارای امکاناتی برای جلسات میباشد که باتوجه به نوع جلسه انتخاب

میشود مثلا جلساتی که فقط فرم خلاصه مذاکرات وحضور افراد ازموارد جلسه میباشد

و پیگیری موارد و تصمیمات را دربرندارد "شکل ظاهری این قالب"

که امکاناتی که در شکل وجود داردAgenda : همان خلاصه مذاکرات میباشد لیستی برای موارد مطرح شده درجلسه
Attends : حاضرین درجلسه میباشد
Document Library : محل ذخیره اسناد وفایلهای مربوط به جلسه میباشد
Objective : لیست اهداف جلسه میباشد

قالب Blank Meeting Workspace

این قالب سایت خالی میباشد وبرای مواقعی میباشد که شما بخواهید خودتان

جلسه را طراحی کنید وتنها موردی که دارد List Attends همان لیست حاضرین

میباشد درصورتیکه هیچکدام ازقالبهای موجود رفع نیاز نکند این قالب توسط نیازما سفارشی میشود.قالب Decision Meeting Workspace

این قالب ازپرکاربردترین حالتها میباشد زمانی که درجلسات تصمیمی اتخاذ شود

امکانات موجود دراین سایت فرآیند تصمیم گیری را پشتیبانی وپیگیری میکند طبق

امکان Task که وجود داردمواردی که اضافه شده به این قالب

Decisions لیست تصمیماتی که دراین جلسه اتخاذ شده
Tasks لیست وظایفی که طبق تصمیمات برای افراد تعیین شده است .

سه مورد از قالب دیگر را درمبحث بعدی تشریح خواهم کرد همراه با Templates موجود درشیرپوینتـــــــــــــــ ــــ التماس دعـــــــــــــــــــــا
Hakimi، nkm، Zahmatkesh و 2 نفر دیگر سپاسگزاری کرده‌اند.

Updated 2012-03-11 at 12:03 PM by yeganeh_p

دسته ها
عمومی , Microsoft SharePoint

نظر