View RSS Feed

طاهره آریایی

قسمت پنجم : site template & stsadm( قالبهای سایت و آشنایی با سویچ مهم stsadm درشیرپوینت )

امتیاز
توسط - 2010-09-10 - 03:41 AM (بازدید: 2944)
  
برای دیدن site templatesیاهمان قالبهای سایت ویا ایجادیک قالب جدید برای سایت ازمنوی معروف همیشگی

که بروی تمامی وب پارت ها قراردارداقدام میکنیم ازمنوی site action وانتخاب گزینه site settings تمامی

تنظیمات سایتمان قرارگرفته استوازقسمت Galleries آیتم site templateراانتخاب میکنیم که تمامی templatموجود درشیرپوینت وهمچنین

templates که توسط ما ساخته میشود دراین قسمت قرارمی گیرد.ویا اگر بخواهیم سایتی راباتمام محتویات به عنوان یک template داشته باشیم این بار ازقسمت Look and

Feel آیتم save site as template راانتخاب میکنیم ونام سایت راداده وتیک همراه با محتویات را فعال

میکنیم .تا سایت که توسط ما customizeشده است به عنوان یک template ذخیره شود.


26.JPG
27.JPG
واگر به قسمت قبلی یعنی site templateازقسمت Galleriesبرویم می بینیم سایتی که لیست شده

است ومیتوانیم بروی آن کلیک کنیم ودانلود کنیم که فایلی باپسوند stpمیباشد وبه عنوان template
استفاده کنیم.
28.JPG


بعد ازساختن template به سراغ روشهای دیگر ساختن سایت ازجمله استفاده ازسویچ stsadam

می رویم که برای دسترسی به این دستور آدرس مهم ذیل را همیشه به خاطر داریم.C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\BINوازاین آدرس به فایل stsadam.exe میتوانیم دسترسی پیدا کنیم برای یادگیری بهتر وجلوگیری از

فراموش شدن دستورات stsadmداخل cmd همین مسیررا تایپ می کنیم و help مربوط به

stsadmرامشاهده میکنیم که تمامی switchsمربوط به این دستور رابه مانشان میدهد.
29.JPG


با استفاده ازسویچهای مختلف stsadmمیتوانیم یک script بسازیم وبا اجرا کردن دستور موردنظر

نتیجه کارراخواهیم دید وبرای دستورهایی مثلbackup & restore که ازstsadmاستفاده میکنیم

میتوانیم یک batch fileساخته وبرای آن یک schadual ست کنیم تا به طور اتوماتیک عملیات

backup & restoreراانجام دهد.برای restore کردن backup مشکلی که برای من پیش آمد

بعد از گرفتن back up full وrestore هرسایتی را بازمیکردم error ظاهر میشد که وب سایت

نمیتواند با database ارتباط برقرارکند باتوجه به اینکه back up ازsql نداشتم مجددا باید نصب

می کردم وهمین طور شیرپوینت را مجددا نصب وبک آپ راrestorمیکردم ولی باید ابتداازسایتهای

موجود بروی iisبک آپ تهیه کنیم بعد ازشیرپوینت واگربعد ازrestor کردن سایتهای شیرپوینت

سایتی بالا نیامد متوجه میشویم که مشکل از iisمیباشد چراکه بک آپ شیرپوینت بدون مشکل اجرا میشود.

تمامی مباحث backup & restore که مهمترین مبحث وازدید من مشکل ترین مبحث میباشد مخصوصا

restore کردن شیرپوینت بروی یک سرورجدید را با تمامی errorکه برای من پیش آمده درمباحث آینده توضیح خواهم داد.
واما برای ساختن یک siteیا sub siteِ با هم برای مثال مراحلی را طی میکنیم مثلا سایت persiannetw..

وباsub siteبا نام ITدرcmdسویچهای مربوط به stsadmرا بااستفاده از دستورhelpیادگرفتم دستور موردنظر

زیررابادادن عنوان وتوضیح برای سایتمان داخل یک txtکپی کرده واین فایل راbatchمیکنیم واجرا میکنیم

31.JPG
داخل IEکه آنرا browsکنیم سایت ساخته شده را آورده وبعد ازدادنtemplateسایت را مشاهده

میکنید.به صورت زیر
32.JPG


تمامی دستورات رابرای تمرین تست کنید مثلا پاک کردن همین سایت به صورت زیر مجددا یک بچ

فایل درمسیر معروف که گفته شد ساخته ودستورstsadmرا داخل آن تایپ میکنیم واجرا میکنیم .
33.JPGمبحث قبلی : Site Collection

مبحث بعدی: Site Building Component (ساختار سایت ها درشیرپوینت)

فهرست مباحث
linuxmaster، hesto و pooyax سپاسگزاری کرده‌اند.

Updated 2010-09-20 at 11:35 PM by yeganeh_p

دسته ها
عمومی , آموزش شیرپوینت 2007

نظر

 1. شناسه تصویری mehdiiiii
  یه نکته برا template کردن سایت:

  بطور پیش فرض حجمی که در اختیار دارید برا template کردن خیلی کمه حدودا 10M ولی اون رو تا 500M میشه افزایش داد که از دستور زیر باید استفاده کنید:

  stsadm -o setproperty -propertyname max-template-document-size –propertyvalue 500000000
 2. شناسه تصویری GLX
  با سلام به همه دوستان
  یک دستگاه رادیو مودم Air Grid M5 درحد نو (فقط یک ماه استفاده شده) جهت فروش موجود می باشد. قیمت 250 تخفیف هم دارد.