View RSS Feed

سعید آل خمیس

Switch Port Analyzer

امتیاز
توسط - 2012-05-15 - 12:31 AM (بازدید: 2130)
  
Switch Port Analyzer: سویچهای سیسکو دارای قابلیتی هستند که کل ترافیک

یک پورت یا یک Vlan را به مقصد خاصی بفرستند تا مورد بررسی قرار گیرد. هم برای

مانیتورینگ استفاده می شود و هم برای مثال ترافیک یک Voice LAN را به پورت

خاصی هدایت می کنیم که Recording انجام شود و استفاده دیگر IDS/ IPS است

فرستادن ترافیک به مقصد خاص می تواند مقصد پورت سویچ local باشد

یا یک سویچ در شبکه که به این قابلیت Remote Span گفته می شود. و به این

قابلیت Span هم (Port monitoring , Port mirroring) هم می گویند.

محدودیتها و شرط ها

پورتهای مقصد در Span و Rspan دارای یکسری محدودیت هستند.

1- زمانی که یک پورت را برای Destination پورت Span تنظیم می کنید کانفيگ جدید

روی کانفيگ قدیم پورت overwrite می شود اگر تنظیمات Span حذف شود کانفيگ

قبلی Restore می شود.


2- اگر Destination پورت Span عضو یک Etherchannel باشد از حالت Etherchannel

خارج می شود.

3- Destination پورت 802.1x را ساپورت نمی کند- Private vlan هم همینطور

4- Destination پورت ←DTP-VTP-STP-CDP را ساپورت نمی کند.

5- Destination پورت را نمی تواند Source port باشد و بر عکس

6- فقط Session یک Rspan/Span به سمت یک Destination پورت می توان فرستاد.

7- Source پورت را می توان بعنوان Trunkکانفيگ کرد.

8- یک Destination پورت در Span بعنوان پورت نرمال سویچ است.

9- ترافیک Route شده از یک Vlan به Vlan دیگر را نمی توان monitor کرد.

10- با Span/ Rspan 2 نوع ترافیک Send/receive را ساپورت می کند

Span Terminology

Ingress Traffic : ترافیک ورودی یک سویچ

Egress Traffic: ترافیک خروجی یک سویچ

Source (Span) Port : پورت مانیتور شده توسط قابلیت Span

Source (Span) Vlan: یک Vlan مانیتور شده توسط قابلیت Span

Destination (Span) Port: پورتی که Network Analyzer به آن کانکت است.

Reflector Port: پورتی که کپی می کند پکتها را در یک Rspan vlan.

Monitor Port: یک مانیتور پورت است همچنین یک Destination Span پورت است

:local Span زمانی که تمامی پورتهای مانتیور شده و Destination پورت در یک سویچ

باشند.

Remote Span: زمانی که پورتهای مانیتور شده و Destination پورت در یک محل

نیستند.

Port-Based-Span PSPAN: یک یا چندین پورت را بعنوان مبدا و یک پورت بعنوان مقصد

تعیین شوند.

Vlan–Based-Span VSPAN: مانتیور کردن چندین پورت از یک Vlan خاص.

Administrative Source : لیستی از پورتها یا Vlan که کانفیگ شده اند برای مانیتور

شدن.

Operational Source: یک لیستی از پورتهای مانتیور شده این پورتها می توانند با

Administrative source فرق داشته باشند.

مشخصات Source port در Span

1- می تواند هر نوع پورتی باشد مثل : GigabitEthernet – FastEthernet- Etherchannel

2- می تواند برای چندین Session Span مانیتور شود.

3- نمی تواند بعنوان source port باشد.

4- می توانند در یک Vlan یا Vlan دیگری باشند.

5- اگر Vlan را بعنوان Source معرفی کنیم تمامی پورتهای فعال آن Vlan شامل

Source port می شوند.


Vlan Filtering : زمانی که پورت ترانک را مانیتور کنید تمامی Vlan های Active در

آن پورت ترانک بصورت
پیش فرض مانیتور می شوند ما می توانیم از Vlan Filtering

استفاده کنیم که Vlan خاصی را مانیتور کنیم.

Vlan Filtering فقط در پورتهای ترانک با Voice vlan انجام می شود.

Vlan Filtering
فقط برای port Based مانتیور انجام می شوند Vlan source.

Vlan Filtering فقط لیست Vlan های که تعیین شده اند را مانیتور می کند.

ترافیکها Span ی که از دیگر پورتها می رسد هیچ تأثیری روی Vlan Filtering

نمی گذارد و یعنی تمام
Vlan ها در دیگرپورتها اجازه داده می شود.

Vlan Filtering تأثیر آن فقط بر روی ترافیکی است که به سمت Destination پورت

است دارد بر روی ترافیک معمولی سویچ ندارد.

شما نمی توانید source vlan و valn Filtering را با هم داشته باشید

مشخصات Source vlan درSpan

تمامی پورتهای فعال Source vlan شامل Source port برای مانیتور می شود.

فقط ترافیک Vlan مانیتور شده به سمت Destination port فرستاده می شود.

اگر یک Destination port عضو یک Source vlan باشد از Source لیست جدا

می شود و مانیتور نمی شود.

نمی توانیم از filter vlanدر همان Session با Vlan source استفاده کنیم.

مشخصات Destination port در Span

برای Local span باید پورت مقصد و پورت مبدا در یک سویچ باشند.

پورت مقصد می تواند هر نوع Ethernetفيزيکی باشد.

Destination Port فقط می تواند یک Span session را عبور دهد.

Destination Port را نمی تواند Source port باشد.

Destination port نمی تواند یک Etherchannel باشد.

نکته : از ios 12-2 (33) SXHبه بعد یک پورت Etherchannel می تواند بعنوان

Destination Sort باشد.

Destination Etherchannel پروتکل PAGP و LACP را ساپورت نمی کند فقط در

حالت
on را ساپورت
می کند تمامی پروتکلهای Etherchannel غیرفعال می شوند.

یک Destination Port را می توان به یک فیزیکال پورت از یک Etherchannel گروه

باشد حتی اگر
Etherchannel بعنوان یک Span Source باشد.

این پورت از گروه حذف می شود زمانی که بعنوان یک Span Destination

تعریف شود.

Destination port هیچ ترافیکی را عبور نمی دهد بجز ترافیک Span مگر اینکه

learning فعال شده باشد. اگر Learning فعال باشد پورت ترافیک
مربوط به

host را عبور می دهد.

Destination port هیچ دخالتی در STP ندارد هنگامیکه Span فعال است

و پروتکلهای لایه 2
PAGP-STP-VTP-CDP-DTP.

مشخصات Reflector port در Span

هر Device ی به این پورت کانکت باشد و آن پورت بعنوان Reflector تنظیم شود

ارتباط آن
Device قطع می شود تا زمانی که Rspan غیرفعال شود.

Etherchannel نمی تواند باشد.

می تواند یکی از پورتهایی که عضو Etherchannel باشد وقتی بعنوان Reflector کانفیگ شود پورت از Etherchannel حذف می شود.

Trunk نمی تواند باشد.

یک Reflector پورت نمی تواند Span source یا Destination span باشد.

یک Reflector پورت می تواند برای چندین Session بصورت همزمان Reflector باشد.

در Reflector port بصورت اتوماتیک STP غیرفعال می شود.
SADEGH65، ARM، Reza.D و 5 نفر دیگر سپاسگزاری کرده‌اند.
دسته ها
Cisco

نظر