View RSS Feed

Mohammad Nahvi

آموزش ساختن شارژ در IBSng

امتیاز
توسط - 2014-08-16 - 07:49 PM (بازدید: 3708)
  
اموزش ساختن شارژ در IBSngمرحله اول :


ابتدا می بایست IBSng را از طریق کنسول وب باز کنید و پس از وارد


کردن یوزر و پسورد در صفحه اول بر روی Charge طبق تصویر زیر کلیک


کنید
مرحله دوم :


در ای مرحل میبایست طبق تصویر زیر بر روی Add New Charge کلیک


کنید تا بتوانید یک شارج جدید ایجاد کنید
مرحله سوم :


در این مرحله میبایست به شارژ خود یک نام اختصاص بدهیه که


می توانید نامهایی مرتبط با نوع شارژ خود انتخاب کنید مثلا


برای یک شارژ 24 ساعته می توانید 24H را انتخاب کنید
مرحله پنجم :


خوب تا به اینجای کار شما شارژ خود را ساختید و حالا باید بر اساس


نیاز خودتان به این شارج مجموعه قوانینی اضافه کنید مثلا شارژهای


ساعتی بسازید که برای هر دقیقه استفاده از اینترنت یک واحد از اعتبار


کاربر کاسته شود و یا شارژهایی که بابت هر کیلو بایت مصرف اینترنت


یک واحد از اعتبار کاربر کم کند . و حتی می توانید شارج های ترکیبی


بسازید که از در طول روز برای هر کیلوبایت مصرف یک واحد کم کند و در


شب به کاربران تخفیف داده و بابت هر 10 کیلوبایت مصرف یک واحد از اعتبار


کاربران کاهش دهد .


برای ساخت یک رول بر روی Add Internet Charge Rulle کلیک کنید
مرحله پنجم :


در این قسمت می توانید قوانین مورد نظر را با توجه به فیلدهای


موجود ایجاد کنید . در ضورتی که قصد دارید که شارژ شما فقط در


بازه زمانی خاصی فعال و قابل استفاده باشد می توانید از دو


گزینه Rull Start Time و Rull End Time برای مشخص کردن بازه


زمانی استفاده نمایید و شارژهایی بسازید که فقط در صبح و یا


فقط در شب معتبر باشد مقادیر مورد نظر را می توانید به صورت


00:00:00 طبق تصویر وارد کنید . در ادامه اگر قصد دارید که


برای کاربرانتان اکانتهای زمانی بسازید به طوریکه اگر اکانت


یکی از کاربران را 60 واحد شارژ کردید او بتواند یک ساعت از


اینترنت استفاده کند می توانید از گزینه Charge Per Minutes


استفاده کنید و در صورتی که عدد یک را وارد کنید هر دقیقه


یک واحد از شارژ کاربر شما کاسته می شود و اگر قصد ساختن اکانت


با محدودیت زمانی را ندارید مقدار این گزینه را صفر قرار دهید


تا کاربران از لحاظ زمان مصرف نا محدود باشند . اگر شما تمایل دارید


که کاربرانتان را از لحاظ ترافیک مصرفی (حچم دانلود و اپلود) محدود


کنید می توانید گزینه Charge Per Kilobyte را مقدار دهی کنید


در صورتی اکانیم یکی از کاربرانتان را به میزان 102 واحد شارژ


نمایید و مقدار این گزینه را برابر یک قرار بدهید در مقابل هر


کیلو بایت مصرف اینترنت توسط کاربر یک واحد از اعتبار این کاربر


کاسته می شود پس اگر شما اکانت را 1024 واحد شارژ کرده باشید


این کاربر قادر خواهد بود یک مگابایت از اینترنت استفاده نماید


در آموزش بعدی روش ساختن یک گروه و یک یوزر را با هم بررسی خواهیم کرد
mohsenhvac، MortezaCS5، dodvaod و 2 نفر دیگر سپاسگزاری کرده‌اند.
دسته ها
دسته بندی نشده

نظر